Тривалість курсу 8 год

Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку

Тривалість курсу, год: 8